Hifa Petrol akvizirala terminal tečnih goriva u Ševarlijama kod Doboja

0
1084
Terminal u Ševarlijama je u potpunosti automatizovan a cijeli proces je kompjuterizovan

Bosanskohercegovačka naftna kompanija Hifa Petrol akvizirala je terminal tečnih goriva u Ševarlijama kod Doboja. Ovim korakom je Hifa Petrol postala vlasnik petog terminala, pored već postojećih u Bukvi kod Tešnja, Grudama, Mostaru i Vogošći.
Terminal u Ševarlijama se sastoji iz dva dijela: terminal za plin kapaciteta 2.5 miliona litara te naftni terminal kapaciteta milion litara. Oba terminala imaju omogućen pristup kamiona za drumski prilaz. Ukupan skladišni kapacitet kompanije Hifa Petrol za naftu i naftne derivate iznosi 12.600.000 litara, od čega se 9.000.000 litara odnosi na gorivo, a 3.600.000 litara na plin.
Terminal zauzima 179 duluma zemlje uz prugu sa vlastitim kolosijekom, što podrazumijeva direktan doprinos razvoju željezničkog saobraćaja u BiH. Zbog svog geografskog položaja Terminal u Ševarlijama kod Doboja omogućuje stabilnost snabdijevanja naftom i naftnim derivatima.
Terminal je u potpunosti automatizovan te je cijeli proces kompjuterizovan što podrazumijeva i vaganje kamiona, točenje i izlazno vaganje. U skladu sa ekološkom odgovornosti koju Hifa Petrol njeguje, terminal je opremljen povratom isparavanja, tako da su emisije štetnih gasova svedene na minimum te se time štiti sigurnost i zdravlje građana, saopćeno je iz ove kompanije.