Hitna sjednica Vlade FBiH: Obustava prijema novih radnike u rudnike

0
617
Novih 25 radnika bit će uposleno u pogonima Sretno i Kamenice

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj hitnoj, telefonski održanoj sjednici, zadužila rudnike koji posluju u sastavu Koncerna Elektroprivreda BiH i to združena društva Rudnici Kreka – Tuzla, Rudnik mrkog uglja Đurđevik, Rudnik mrkog uglja Kakanj, Rudnik mrkog uglja Breza, Rudnik mrkog uglja Zenica, Rudnik mrkog uglja ‘Abid Lolić’ – Travnik-Bila, Rudnik uglja ‘Gračanica’ – Gornji Vakuf-Uskoplje i rudnik u kojem upravljačka prava, odnosno ovlaštenja vrši Vlada FBiH, po osnovu učešća državnog kapitala RMU Banovići, da odmah obustave sve konkursne procedure za prijem radnika.
Obaveza obustave ovih konkursnih procedura odnosi se i na sve započete postupke za prijem, bez obzira da li se radi o prijemu u radni odnos na određeno ili na neodređeno vrijeme.
Članovi uprava i nadzornih odbora ovih privrednih društava su zaduženi da poslovne politike društava usklade sa razvojnim politikama Vlade FBiH.
Izuzetno, Vlada FBiH može dati saglasnost za provođnje konkursne procedure i zapošljavanje, na zahtjev ovih privrednih društava, uz prethodno pribavljeno mišljenje Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i dostavljeni plan reorganizacije rudnika, saopćeno je iz Vlade FBiH.