Vlada Federacije BiH: Usklađivanje rasta penzija za cijelu godinu

0
499
Izbor projektnih prijedloga i potencijalnih korisnika vršiće Komisija koju je imenovala Vlada FBiH

Vlada Federacije BiH je na današnjoj hitnoj, telefonski održanoj sjednici, zadužila Federalni zavod PIO/MIO da, u skladu s članom 79. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, izvrši usklađivanje penzija u visini zbira 50% procenta porasta potrošačkih cijena i 50% procjene procenta porasta bruto domaćeg proizvoda u Federaciji BiH u prethodnoj godini, a prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, osim penzija ostvarenih u godini u kojoj se vrši usklađivanje, u iznosu 2,8 posto.
Federalni zavod PIO/MIO je također zadužen da, u skladu s članom 16.a Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata, uskladi penzije za 2020. godinu korisnicima prava iz člana 3. i člana 4. tačka 5. ovog zakona, a prema porastu indeksa potrošačkih cijena na godišnjem nivou u Federaciji BiH u prethodnoj godini, u iznosu 0,6 posto.
Federalnom zavodu PIO/MIO je odobreno da, u skladu s članom 78. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, izvrši usklađivanje vrijednosti općeg boda prema procentu porasta prosječne bruto plaće u Federaciji BiH u prethodnoj godini. Nakon što se na vrijednost općeg boda od 14,5 KM iz 2019. godine primijeni ovaj procenat usklađivanja od 4,5 posto, izračunata vrijednost općeg boda za 2020. godinu iznosit će 15,15 KM.
Zaključak o usklađivanju vrijednosti općeg boda i usklađivanju penzija za 2020. godinu, koji je Vlada FBiH donijela na 232. sjednici, održanoj 29.7.2020. godine, stavljen je van snage.
Kako je navedeno u informaciji Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, zbog pravilne primjene i zakonitog postupanja, prethodno je zatraženo mišljenje Ureda Vlade FBiH za zakonodavstvo i usklađenost s propisima Evropske unije i obavljene dodatne provjere od strane Federalnog zavoda PIO.
Vlada FBiH donijela je Rješenje kojim je ovlastila pomoćnika federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Mirzu Terzu da potpisuje akte iz nadležnosti Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, počev od 30.7.2020. godine, do imenovanja federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata. Također, ovlašten je za čuvanje i upotrebu pečata ovog ministarstva.
Doneseno je i Rješenje kojim je premijer Federacije BiH Fadil Novalić ovlašten da, na prijedlog Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, donosi podzakonske akte iz nadležnosti ovog federalnog ministarstva do imenovanja federalnog ministra.
Za učešće u radu i odlučivanju na skupštinama javnog preduzeća i privrednih društava Vlada FBiH danas je opunomoćila Ernesta Đonku (BH Pošta d.o.o. Sarajevo) i Stipu Buljana (UNIS-Group d.o.o. Ilidža i Energoinvest d.d. Sarajevo).
Nakon što je, radi isteka perioda na koji su imenovani, dala saglasnost za razrješenje, Vlada FBiH danas je istovremeno dala prethodnu saglasnost Skupštini privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo za imenovanje Asima Ibrahimagića, Dženana Imamovića, Ramiza Kikanovića i Elnura Salihovića za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora ovog privrednog društva, uime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca, počev od dana stupanja na snagu odluke Skupštine o njihovom imenovanju.
Danas su donesene četiri odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje upravnih odbora fondacija za kinematografiju, za bibliotečku djelatnost, za izdavačku djelatnost, te za muzičke, scenske i likovne umjetnosti.