Hoće li korisnici kredita tokom moratorija plaćati dodatne premije osiguranja?

Agencija za osiguranje RS predlaže osiguravajućim društvima da u saradnji sa bankama i MKO omoguće produženje trajanja pokrića osiguranja za kredite tokom moratorija

0
1071
Faksimil preporuke Agencije za osiguranje RS o pokriću osiguranja za kredite tokom moratorija

Agencija za osiguranje Republike Srpske, kao regulatorni i nadzorni organ tržišta osiguranja, preporučila je osiguravajućim društvima u ovom entitetu da u saradnji sa bankama i mikrokreditnim organizacijama (MKO) poduzmu aktivnosti u vezi sa osiguranjima koja služe za obezbjeđenje kredita kod kojih je odobren moratorij usljed ekonomski negativnih posljedica uzrokovanih korona virusom.
U skladu sa dogovorenim aktivnostima, banke i MKO će za određene kredite odobrene korisnicima pogođenim posljedicama pandemije odobravati moratorijume, odnosno omogućiti im odgodu otplate obaveza. Shodno tome, period otplate tih kredita može biti prolongiran, usljed čega je moguće da ugovori o kreditu u dodatnom trajanju neće biti obezbijeđeni prvobitno ugovorenim osiguravajućim pokrićem.
Stoga, Agencija za osiguranje RS predlaže osiguravajućim društvima da u saradnji sa bankama pronađu modalitet produženja trajanja pokrića po pomenutim ugovorima o osiguranju, kako bi svi preuzeti rizici bili pokriveni do isteka ugovora o kreditima, kao osnovnim ugovorima u ovim poslovnim odnosima.
“Imajući u vidu da će predmet moratorijuma biti klijenti koji su finansijski pogođeni korona virusom, pozivamo osiguravajuća društva na solidarnost i fleksibilnost u pogledu visine obračuna i plaćanja dodatne premije osiguranja, a sve u skladu sa zakonskim propisima, uslovima i tarifama, te ostalim aktima poslovne politike svakog pojedinog društva”, saopćeno je iz Agencije za osiguranje RS.