HR: Premija osiguranja u januaru porasla 3,4 posto

0
1031
Neživotnih osiguranja porasla 8,95%, a premija životnih osiguranja pala 1,3%

Ukupna zaračunata bruto premija 23 hrvatska društva za osiguranje krajem januara 2018. iznosila je 929,98 miliona kuna, što predstavlja rast od 3,6 posto u odnosu na januar 2017., podaci su Hrvatskog ureda za osiguranje (HUO).
U grupi neživotnih osiguranja, koja čini 77 posto ukupne premije, zaračunata bruto premija u januaru u odnosu na isti mjesec lani porasla je za 5,4 posto, na 715,6 miliona kuna. Kod životnih osiguranja zaračunata bruto premija bilježi pad za 1,7 posto, na 214,4 miliona kuna.
Najzastupljenija vrsta osiguranja u segmentu neživotnih osiguranja i dalje je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, sa zaračunatom premijom od 167,1 miliona kuna ili 10,1 posto višom u odnosu na januar prošle godine.
U segmentu životnih osiguranja, najveći udio ima klasično životno osiguranje s premijom od 176,3 miliona kuna, što je za 13,3 posto više u odnosu na premiju iz januara lani.
U januaru je najveći tržišni udio, mjeren iznosom zaračunate bruto premije, od 30,72 posto zauzimalo Croatia osiguranje, s ukupnom premijom od 285,6 miliona kuna. Drugi je Allianz s 164,4 miliona kuna premije, odnosno 17,68 postotnim tržišnim udjelom, dok je na trećem mjestu Euroherc s 74,1 miliona kuna premije i udjelom od gotovo osam posto.