HR: Premija osiguranja u martu porasla 7,3 posto

0
1319
Neživotnih osiguranja porasla 8,95%, a premija životnih osiguranja pala 1,3%

Prema podacima Hrvatskog ureda za osiguranje (HUO), društva za osiguranje zaračunala su u martu ukupnu bruto premiju u iznosu od 2,77 milijardi kuna, što je rast od 7,3 posto na godišnjem ivou.
U grupi neživotnih osiguranja, koja čini 68,5 posto ukupne premije, zaračunata bruto premija iznosi 1,9 milijardi kuna i viša je 7,5 posto u odnosu na mart prošle godine. U tom segmentu najzastupljenija vrsta osiguranja i nadalje je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila sa zaračunatom bruto premijom od 517,6 miliona kuna. Unutar te grupe, premija obveznog autoosiguranja iznosi 486,9 miliona kuna i viša je 7,6 posto u odnosu na isti period lani.
U segmentu životnih osiguranja zaračunata bruto premija iznosi 874,4 miliona kuna, te bilježi rast od 6,8 posto, prenosi Poslovni.hr.
No, primjetan je pad udjela životnih osiguranja na godišnjem nivou, s lanjskih 31,7 na 31,5 posto. U toj grupi najveći udio ima klasično životno osiguranje s premijom 659,8 miliona kuna, višom 19,7 posto na godišnjem nivou.