HR: Premija osiguravatelja u 2019. porasla 7%, na 10,54 mlrd kuna

0
876
Neživotnih osiguranja porasla 8,95%, a premija životnih osiguranja pala 1,3%

Prema kumulativnim podacima Hrvatskog ureda za osiguranje za decembar 2019. godine društva za osiguranje zaračunala su ukupnu bruto premiju u iznosu od 10,54 milijardi kuna (oko 1,4 milijarde eura), što predstavlja rast od 7% u odnosu na 2018. godinu (premija iznosila 9,9 mlrd kuna).
U grupi neživotnih osiguranja, koja čini 70,92% ukupne premije, zaračunata bruto premija u 2019. iznosi oko 7,48 milijardi kuna i viša je 11,26% u odnosu na prethodnu godinu.
Najzastupljenija vrsta osiguranja i nadalje je Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila sa zaračunatom bruto premijom od blizu 2,3 milijarde kuna. Bruto premija zaračunata u ovoj vrsti osiguranja i u ovom periodu bilježi rast 5,49% u odnosu na prethodnu godinu. Udio ove vrste osiguranja u ukupnoj premiji je 21,8%, odnosno 30,74% u zaračunatoj premiji neživotnih osiguranja.
Kod životnih osiguranja zaračunata bruto premija iznosi oko 3,07 milijardi kuna, te bilježi pad od 2,14%. U ukupnoj premiji životna osiguranja sudjeluju 29,08% (u 2018. je udio u ukupno zaračunatoj premiji bio 31,80%).
U strukturi, najveći udio ima klasično Životno osiguranje s premijom u iznosu od 2,5 milijardi kuna, odnosno premijom manjom 1,34% u odnosu na 2018., a koje u grupi životnih osiguranja sudjeluje s 81,47%, te u ukupnoj premiji s 23,70%.
Krajem prošle godine u Hrvatskoj su poslovala 22 osiguravajuća društva. Croatia osiguranje je vodeće sa ukupno zaračunatom premijom od 2,71 milijardi kuna, slijedi Allianz Hrvatska sa 1,36 mlrd kuna te Euroherc osiguranje sa blizu 1,28 milijardi kuna zaračunate bruto premije osiguranja.