Hrvatska će sufinansirati gradnju mosta kod Gradiške

0
1199
Vrijednost radova na izgradnji novog mosta je oko 60 miliona KM, koje će finansirati Hrvatska i BiH

Hrvatska vlada danas je na sjednici donijela zaključak o finansiranju izgradnje mosta preko rijeke Save kod Gradiške (BiH) sa priključnim putem. Procijenjena vrijednost dijela projekta koji finansira Hrvatska je oko 130 miliona KM (520,5 miliona kuna) bez PDV-a.
Procijenjena vrijednost radova na izgradnji mosta je oko 60 miliona KM (221 milion kuna), s tim što Hrvatska finansira jednu polovinu a BiH drugu polovinu sredstava.
Procijenjena vrijednost izgradnje priključnog puta sa hrvatske strane iznosi oko 100 miliona KM (410 miliona kuna).
Finansijska sredstva od oko 68,5 miliona KM (278,5 miliona kuna) bez PDV-a, planirana su u ovogodišnjem finansijskom planu kompanije Hrvatske ceste u iznosu od 18 miliona KM, te projekcijama plana za narednu godinu oko 32,5 miliona KM (130 miliona kuna) i za 2021. godinu oko 18 miliona KM (73,5 miliona kuna).
Ostatak od oko 60,5 miliona KM (242 miliona kuna) bez PDV-a biće planiran budućim finansijskim planovima Hrvatskih cesta: za 2022. godinu oko 37,5 miliona KM (150 miliona kuna) i 2023. godinu 23 miliona KM (92 miliona kuna).