I porodilje u BPK Goražde primaće mjesečnu naknadu od 1.000 KM

0
513
Vlada BPK usvojila inicijativu za donošenje novog Zakona o socijalnoj i zaštiti porodica s djecom

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj sjednici usvojila je inicijativu za donošenje novog Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica s djecom u BPK Goražde te formirala radnu grupu za pripremu ovog zakona.
Prilikom donošenja novog Zakona trebalo bi se naročito regulisati pitanje utvrđivanja naknade u iznosu od 1.000 KM mjesečno za porodilje, bilo da se nalaze u radnom odnosu ili ne i jako je bitno da bude donesena i u Bosansko-podrinjskom kantonu, naročito s aspekta socijalne sigurnosti porodilja i demografske situacije na području ovog kantona te s ciljem izjadnačavanja položaja i prava svih porodilja u Federaciji BiH.
Vlada BPK je danas utvrdila i prijedlog izmjene Odluke o preuzimanju prava obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja JZU Kantonalna bolnica Goražde te je uputila u skupštinsku proceduru. Izmjena ove odluke odnosi se na dopunu djelatnosti Kantonalne bolnice sa centrom za hemodijalizu, na koju saglasnost treba da da Skupština kao osnivač ove zdravstvene ustanove, a nakon dobivanja saglasnosti, ispunio bi se još jedan od formalno–pravnih uslova za početak rada ovog centra.
Zahtjev za davanje saglasnosti upućen je takođe i Ministarstvu zdravstva FBiH radi ugovornog odnosa Kantonalne bolnice Goražde sa Zavodom zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH koji bi sredstvima Fonda solidarnosti FBiH, jednim dijelom, trebao sufinansirati rad Dijaliznog centra.