Imenovano novo Upravno vijeće Centralne banke BiH, slijedi izbor guvernera

Novi saziv Upravnog vijeća CBBiH čine prof. dr. Jasmina Selimović, prof. dr. Mirza Kršo, prof. dr. Danijela Martinović, prof. dr. Darko Tomaš i prof. dr. Radomir Božić

0
36
Predsjedništvo BiH imenovalo novi saziv Upravnog vijeća Centralne banke BiH

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je danas, na vanrednoj sjednici, imenovalo novi saziv Upravnog vijeća Centralne banke BiH imajući uvidu da je dosadašnjem sazivu Upravnog vijeća mandat istekao još u augustu 2021. godine.
Novi saziv Upravnog vijeća CBBiH čine prof. dr. Jasmina Selimović, prof. dr. Mirza Kršo, prof. dr. Danijela Martinović, prof. dr. Darko Tomaš i prof. dr. Radomir Božić.
Novo Upravno vijeće trebalo bi među sobom izabrati novog guvernera Centralne banke jer je aktuelnom guverneru dr. Senadu Softiću istekao mandat.
Podsjetimo, Božić i Martinović su i u prethodnom sazivu bili u Upravnom vijeću Centralne banke BiH.
Darko Tomaš je aktuelni gradonačelnik Prnjavora i profesor na Ekonomskom fakultetu u Banja Luci.
Na prijedlog člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića, u novo Upravno vijeće CBBiH imenovani su prof. dr Jasmina Selimović i prof. dr Mirza Kršo (aktuelni savjetnik Bećirovića).
Selimović i Kršo su profesori na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, na oblasti Finansije. U okviru akademskog, kao i profesionalnog i stručnog djelovanja profilirali su se u domenu bankarstva i osiguranja, te monetarne ekonomike i monetarnih integracija.
Dr. Jasmina Selimović je redovna profesorica i dekanesa Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, koji je završila 2003. godine, gdje je i odbranila doktorsku disertaciju iz oblasti finansija (aktuarstvo) i stekla zvanje doktora ekonomskih nauka. Od 2004. godine je angažirana na Katedri za finansije i Katedri za kvantitativnu ekonomiju Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
Trenutno, u zvanju redovne profesorice, izvodi nastavu na predmetima iz oblasti Finansija, Kvantitativne ekonomije i Aktuarstva. Predavačko iskustvo sticala je i na fakultetima izvan BiH.
Pored angažmana u nastavnom procesu, obavljala je dužnosti zamjenice rukovodioca Katedre za finansije, prodekanice za nastavu i međunarodnu saradnju, a 2018. godine izabrana je za dužnost dekanice Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Godine 2022. obnovila je četverogodišnji mandat.
Članica je brojnih profesionalnih asocijacija u zemlji i inostranstvu. Aktivna je pri svjetskim organizacijama za akreditaciju poslovnih škola i univerziteta, a angažirana je i kao međunarodni ekspert za akreditaciju pri agencijama za kvalitet u zemljama EU.
Autorica je i koautorica nekoliko knjiga i poglavlja u monografijama, brojnih naučnih i stručnih članaka, objavljenih u međunarodno indeksiranim časopisima, zbornicima radova i stručnim časopisima.
Dr Mirza Kršo je vanredni profesor Finansija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu (EFSA) i konsultant pri Ekonomskom institutu Sarajevo (EIS). Završio je Ekonomski fakultet u Sarajevu – smjer Bankarstvo i osiguranje, kada je biran za predstavnika studenata generacije 2002. godine. Na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu je odbranio magistarsku i doktorsku disertaciju na temama finansijske regulative i problematike oporezivanja.
Nakon iskustava u realnom sektoru, iz finansijskog sektora prelazi na Ekonomski fakultet u Sarajevu, gdje je od 2009. član Katedre za finansije. Oblasti koje pokriva su javne finansije, monetarna ekonomika i monetarne integracije, upravljanje javnim sektorom, finansijska tržišta i institucije.
Paralelno je obavljao i niz povjerenih funkcija na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu kao podrška organizacionim, operativnim i nastavnim aktivnostima, te kao član etičkog odbora.
Dugi niz godina je sa MIT Centrom EFSA i u saradnji sa Akademijom nauka i umjetnosti BiH učestvovao u pripremi, izradi i prezentaciji serije izvještaja o konkurentnosti BiH i regiona Jugoistočne Evrope (2008-2014).
Član je više profesionalnih asocijacija i jedan od osnivača BiH odjeljka International Fiscal Association (IFA). Učestvovao je u radu upravljačkih struktura u javnom, nevladinom i privatnom sektoru.
Kao konsultant iz domena finansija i ekonomske analize, sarađivao je sa gotovo svim nivoima vlasti u BiH i brojnim međunarodnim organizacijama, te u nizu domaćih i međunarodnih projekata kao voditelj projekta i član istraživačkih timova.