Imenovan privremeni Nadzorni odbor BH Telecoma

0
603
Sjedište kompanije BH Telecom u Sarajevu

Vlada Federacije BiH danas je donijela potrebne akte o poništavanju i ponovnom raspisivanju javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo.
Date su prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora BH Telecoma d.d. Sarajevo, zbog isteka mandata, kao i da za vršioce ovih dužnosti do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca, budu imenovani Fuad Cuplov, Amina Pilav, Mirko Rogić, Mugdim Mandžuka, Haris Delizaimović i Nedin Dedić.