Imenovan UO Agencije za osiguranje u BiH

0
219
Održana vanredna telefonska sjednica Vijeća ministara BiH

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, donijelo je Odluku o imenovanju članova Upravnog odbora (UO) Agencije za osiguranje u Bosni i Hercegovini, nakon što je dosadašnjem sazivu istekao mandat polovinom ove godine.
Ministarstvo finansija i trezora predložilo je tri člana UO ispred Vijeća ministara BiH, dok su entitetska ministarstva finansija dostavila svoje prijedloge za imenovanja po dva člana u skladu sa Zakonom o Agenciji za osiguranje u BiH.
Predsjednik i članovi UO Agencije za osiguranje u BiH imenovani su na period od tri godine.