Imenovana dva člana Uprave Union banke

0
218
Povećanje dobiti je dominantno posljedica rasta kamatonosne aktive Union banke

Vlada Federacije BiH danas je Nadzornom odboru Union banke d.d. Sarajevo dala prethodne saglasnosti za razrješnje dužnosti dva člana Uprave ove banke, zbog isteka mandata, kao i za imenovanje na ove pozicije, na mandatni period od četiri godine, Edina Mujagića (član Uprave za rizike) i Leona Begića (član Uprave za operacije).
Prethodna saglasnost je data i za imenovanje Vahidina Omanovića za člana Nadzornog odbora Razvojne banke FBiH na period do isteka mandata članova ovog nadzornog odbora.