Imenovana nova Uprava Cesta d.d. Mostar, direktor je Kristijan Milas

0
1220
Ceste dd Mostar: Imenovani novi članovi Uprave

Vlada Federacije BiH na današnjoj sjednici je dala prethodnu saglasnost Nadzornom odboru privrednog društva Ceste d.d. Mostar za razrješenje članova Uprave ovog privrednog društva, zbog isteka mandata.
Prethodna saglasnost data je ovom nadzornom odboru za donošenje odluke o imenovanju članova Uprave na mandatni period od četiri godine i to Kristijana Milasa (direktor), Branka Bage (izvršni direktor za održavanje), Maje Pehar (izvršni direktor za računovodstvo i finansije) i Josipa Marijanovića (izvršni direktor za pravne i opće poslove).
Danas su date i prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Hrvatske pošte d.o.o. Mostar, zbog isteka mandata, kao i za imenovanje vršilaca ovih dužnosti, uime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca. Na ove dužnosti imenovani su Davorka Šaravanja, Silvija Brčić, Željko Kordić, Dijana Pejić, Nerma Čolaković-Prguda i Zoran Landeka.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here