Imenovana nova Uprava UniCredit Bank Banja Luka, na čelu sa Peharom

0
1289
Gordan Pehar imenovan je za predsjednika Uprave UniCredit Bank Banja Luka

Nadzorni odbor UniCredit Bank a.d. Banja Luka je na sjednici održanoj 28.07.2020. godine, uz prethodnu saglasnost Agencije za bankarstvo Republike Srpske, na novi četvorogodišnji mandat imenovao predsjednika i članove Uprave banke.
Gordan Pehar imenovan je za predsjednika Uprave UniCredit Bank Banja Luka, za člana Uprave za podršku poslovanja Tsvetelina Petyova Mincheva a Slađan Stanić za člana Uprave nadležnog za Korporativno i investiciono bankarstvo i Maloprodaju.
U Upravu banke imenovana su i dva dva nova člana: Jasminka Bajić za Upravljanje finansijama i Dragana Janjić za Upravljanje rizicima.
Novi mandat predsjednika i članova Uprave Banke počinje od 1. augusta 2020. godine.