Imenovana Uprava Elektroprivrede BiH

0
134
Sanel Buljubašić ponovo imenovan za generalnog direktora Elektroprivrede BiH

Nadzorni odbor Elektroprivrede BiH je, na osnovu prethodne saglasnosti Vlade Federacije BiH, donio odluku o imenovanju članova Uprave JP Elektroprivreda BiH.
Sanel Buljubašić imenovan je za generalnog direktora, Fahrudin Tanović za izvršnog direktora za proizvodnju, Edisej Sjerotanović za izvršnog direktora za distribuciju, Nevad Ikanović za izvršnog direktora za snabdijevanje i trgovinu, Sanela Jurišić za izvršnu direktoricu za ekonomske poslove, Amra Ohranović za izvršnu direktoricu za pravne poslove i ljudske resurse i Harun Gadžo za izvršnog direktora za kapitane investicije.
U skladu s odlukama Nadzornog odbora, četverogodišnji mandat članova Uprave počinje teći od danas, saopćeno je iz Elektroprivrede BiH.