Imenovani čelnici Kancelarije za veterinarstvo i direktor Agencije za javne nabavke BiH

0
289
Održana vanredna sjednica Vijeća ministara BiH

Vijeće ministara BiH imenovalo je Sašu Boškovića za direktora, dok je Pavo Radić imenovan za zamjenika direktora i Muamer Dervišević za sekretara Kancelarije za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, kao najbolje rangirani kandidati nakon provedenog javnog konkursa Agencije za državnu službu BiH.
Takođe, Vijeće ministara BiH imenovalo je Tarika Rahića za direktora Agencije za javne nabavke BiH, nakon okončane procedure javnog konkursa, kao najboljeg kandidata u skladu sa Mišljenjem Agencije za državnu službu BiH.