Imenovani novi članovi uprava u Željeznicama FBiH, Binasu, BH Pošta…

0
85
Enis Džafić ostaje generalni direktor ŽFBiH

Vlada Federacije BiH na jučerašnjoj sjednici dala je saglasnost Nadzornom odboru Javnog preduzeća Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti članova Uprave ovog preduzeća, na period do 12 mjeseci odnosno do okončanja konkursne procedure, i to Enisa Džafića za v.d. generalnog direktora – predsjednika Uprave, Marija Kozine za v.d. izvršnog direktora za poslove željezničke infrastrukture, Zlatka Jelića za v.d. izvršnog direktora za ekonomske poslove, Ajdina Hrbata za v.d. izvršnog direktora za poslove razvoja i investicija, Eme Duran Živanović za v.d. izvršnog direktora za pravne i kadrovske poslove, te Adnana Kubata za v.d. izvršnog direktora za poslove željezničkog operatera.
Prije toga data je saglasnost Nadzornom odboru ovog preduzeća za donošenje Odluke o razrješenju članova Uprave, prije isteka mandata zbog gubitka povjerenja većinskog vlasnika i neusvajanja izvještaja o poslovanju.
Na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije data je saglasnost Nadzornom odboru privrednog društva Binas d.d. Bugojno za donošenje Odluke o imenovanju vršilaca dužnosti članova Uprave do okončanja konkursne procedure, a najduže do 12 mjeseci i to: Abaza Manđuke za v.d. direktora, Alije Čolakhodžića za v.d. izvršnog direktora proizvodnje, te Ednija Kalebića za v.d. izvršnog direktora za ekonomiku, marketing i komercijalne poslove.
Prethodno je data saglasnost Nadzornom odboru ovog privrednog društva za donošenje Odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Uprave, radi isteka perioda na koji su imenovani.
Vlada FBiH dala je saglasnost i Nadzornom odboru JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo za donošenje odluke o imenovanju vršioca dužnosti članova Uprave Društva do okončanja konkursne procedure, a najduže do 12 mjeseci i to: Adis Šehić za v.d. generalnog direktora, Safet Trakić za v.d. izvršnog direktora za poštanski promet, Milan Tomas za v.d. izvršnog direktora za ekonomsko-finansijske poslove, te Sanela Kovačević za v.d. izvršnog direktora sektora za razvoj i informacione sisteme.
Prethodna je data saglasnost Nadzornom odboru ovog javnog preduzeća za donošenje odluke o razrješenju članova Uprave Društva, prije isteka mandata.
Za jednog člana Upravnog odbora Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini – FIPA kojeg imenuje Vlada Federacije BiH privremeno se imenuje Admir Mujanović, na period najduže do tri mjeseca.