Imenovani privremeni članovi Nadzornog odbora BH Telecoma

0
180
Poslovni prihodi BH Telecoma na kraju polugodišta 2022. iznosili su oko 232,28 miliona KM

Vlada Federacije BiH danas je dala prethodnu saglasnost za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, zbog isteka mandata. Istovremeno je data prethodna saglasnost za imenovanje Fuada Cuplova, Almine Pilav, Mirka Rogića, Mugdima Mandžuke, Harisa Delizaimovića i Nedina Dedića za vršioce ovih dužnosti uime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže na tri mjeseca.