Imenovani v.d. članovi Nadzornog odbora BH Telecoma

0
503
Poslovno sjedište BH Telecoma Sarajevo

Skupština BH Telecom d.d. Sarajevo je na drugoj ponovljenoj (vanrednoj) 65. sjednici održanoj 30. augusta ove godine donijela odluku o razrješenju vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora ovog privrednog društva zbog isteka mandata,
Istovremeno, donesena je i odluka o imenovanju v.d. članova NO BH Telecoma. U skladu s tom odlukom, za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora BH Telecoma imenovani su: Fuad Cuplov, Almina Pilav, Mirko Rogić, Mugdim Mandžuka, Haris Delizaimović i Nedin Dedić.
Imenovanje je izvršeno na period do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do tri mjeseca.