Imenovani v.d. članovi NO Elektroprivrede BiH

0
577
Izbor projektnih prijedloga i potencijalnih korisnika vršiće Komisija koju je imenovala Vlada FBiH

Vlada Federacije BiH je na današnjoj hitnoj, telefonski održanoj sjednici, dala prethodnu saglasnost za imenovanje Izeta Žigića, Milenka Obada, Jakuba Dinarevića, Muhidina Zametice, Izudina Džafića i Vanje Bajrami za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, uime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže na tri mjeseca.
Stupanjem na snagu ove, prestaje da važi ranija odluka od 27.12.2019. godine, saopćeno je iz Vlade FBiH.