Imenovani v.d. članovi NO Razvojne banke FBiH i Energoinvesta

0
568
Razvojna banka FBiH objavila dopunski poziv komercijalnim bankama za učešće u kreditno-garantnim programima

Vlada FBiH je dala prethodnu saglasnost da za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora Razvojne banke FBiH, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca, budu imenovani Igor Živko (predsjednik), Adisa Omerbegović Arapović, Almir Zulić, Amir Avdić, Mehmedalija Hadžović, Božo Vukoja i Zvonko Landeka (članovi).
Date su prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora Energoinvesta d.d. Sarajevo, uime državnog kapitala, a zbog isteka perioda na koji su imenovani, te za imenovanje Asima Ibrahimagića, Dženana Imamovića, Ramiza Kikanovića i Elnura Salihovića za vršioce ovih dužnosti, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.
Federalna vlada je danas pozvala vlade kantona i Savez udruženja penzionera u FBiH da pokrenu i provedu postupak nominiranja i predlaganja kandidata za imenovanje na pozicije članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Takođe, Vlada je donijela i Odluku o utvrđivanju uslova i kriteriji za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Federalnog zavoda PIO.