Imenovani v.d. direktori KTK Visoko i Konfekcije Borac

0
1597
Konfekcija Borac d.d. Travnik

Vlada Federacije BiH danas je dala prethodnu saglasnost Nadzornom odboru privrednog društva KTK Visoko d.d. Visoko za donošenje odluke o imenovanju Senada Bilalovića za vršioca dužnosti direktora ovog društva, do okončanja konkursne procedure, a najduže na period do dvanaest mjeseci.
Prethodna saglasnost data je i Nadzornom odboru privrednog društva Konfekcija Borac d.d. Travnik za donošenje odluke o imenovanju Seada Čole za vršioca dužnosti direktora ovog privrednog društva, do okončanja konkursne procedure, a najduže na period do dvanaest mjeseci.