Imovina lokalnih zajednica: Veliki resurs za održivi razvoj

0
317
Na panelu su istaknuti primjeri dobre prakse i iskustva iz regiona i BiH

Sarajevo je danas bilo domaćin Foruma ‘Imovina jedinica lokalne samouprave – potencijal održivog lokalnog razvoja’ koji se realizira u okviru Projekta unapređenja efikasnosti lokalnih usluga (PIPLS) koji primarno finansira Švedska, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini.
Na Forumu su predstavljeni rezultati analize važećeg pravnog okvira te administrativnih i organizacionih kapaciteta za upravljanje imovinom. Također, istaknuti su primjeri dobre prakse iz BiH i zemalja okruženja.
Na Forumu je posebna pažnja posvećena ključnim pretpostavkama za stvaranje ambijenta za efikasno upravljanje imovinom. Ambasadorica Švedske u BiH, Johanna Stromquist, poručuje da Forum dolazi u pravom času, kada globalni izazovi traže nova rješenja za lokalne zajednice.
Steliana Nedera, rezidentna predstavnica UNDP-a u BiH, ukazala je na ključna pitanja čijem rješavanju doprinose aktivnosti ovog projekta.
“Bolje upravljanje finansijama, efikasnije raspolaganje javnom imovinom i provođenje javnih nabavki su temeljna pitanja koja mogu unaprijediti rad lokalnih uprava. Zajedno sa 18 opština i gradova, te sa nadležnim entitetskim ministarstvima, želimo osigurati da se raspoloživi novac koristi na način da doprinese poboljšanju kvalitete života u lokalnim zajednicama”, poručila je Nedera.
O primjerima dobre prakse i svom iskustvu su, pored panelista iz regiona, govorili su predstavnici Tuzle, Gradiške i Trebinja.
“Mi smo se u Tuzli izborili za imovinu, uvećali smo njenu vrijednost, strateški smo je usmjerili i stavili u funkciju razvoja”, rekao je gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović.
Analize pokazuju da trenutne prakse donose izazove na terenu, ali da postoji značajan prostor za saradnju i prenos dobrih rješenja iz lokalnih zajednica koje su napravile pomake. UNDP će, u saradnji sa partnerima iz Švedske i partnerima iz lokalnih zajednica, nastaviti raditi na podršci poboljašanju radu javne uprave, kako bi ona bila na usluzi građanima.