IMPAQ projekt: Hidrometeorlološkim zavodima u BiH uručena oprema za mjerenje aerozagađenja

0
310
Federalnom hidrometeorološkom zavodu uručena donacije opreme za mjerenje nivoa aerozagađenja

U okviru trogodišnjeg projekta za borbu protiv zagađenja zraka IMPAQ, kojeg, uz finansijsku podršku ambasade Švedske u BiH, provodi Švedska agencija za zaštitu okoliša (SEPA), u Sarajevu je danas održana ceremonija povodom donacije opreme za mjerenje nivoa aerozagađenja Federalnom hidrometeorološkom zavodu.
Sektoru za kvalitet zraka FHMZ uručena je savremena laboratorijska oprema te dvije mobilne stanice za mjerenje kvaliteta zraka, koje su ujedno i prve mobilne mjerne stanice sa kojima ovaj Zavod raspolaže. Kako je istaknuto, zbog mobilnosti doprinijet će kreiranju kvalitetnije i kompletnije slike aerozagađenja na području FBiH, dok je ranijom donacijom dvije mobilne mjerne stanice Republičkom hidrometeorološkom zavodu RS, napravljen još jedan korak dalje u kompletiranju slike aerozagađenja u BiH.
“U narednom periodu stanice će prvo biti postavljene u Bihaću i Livnu, čime će se monitoringom kvaliteta zraka pokriti područje u kojem posljednjih 30 godina nije bilo mjerenja”, istakao je Enis Omerčić iz Sektora za kvalitet zraka FHMZ.

FHMZ uručene dvije mobilne stanice za mjerenje kvaliteta zraka

“Zagađen zrak izuzetno negativno djeluje na zdravlje i kvalitet života građana BiH, utičući negativno i na ekonomiju zemlje i održivi razvoj. U saradnji sa partnerima Švedska podržava napore na smanjenju zagađenja zraka jačanjem kapaciteta relevantnih institucija kako bi bolje upravljali podacima o kvalitetu zraka, podržava primjenu energetske efikasnosti u cijeloj zemlji i radi na podizanju svijesti”, istakla je ambasadorica Švedske u BiH, Johanna Strömquist, naglasivši da je nabavka mobilnih mjernih instrumenata i laboratorijske opreme izvršena u cilju jačanja hidrometeoroloških zavoda u BiH koji rade na praćenju kvaliteta zraka.
Povodom zvanične primopredaje savremene opreme, Almir Bijedić, direktor FHMZBiH ambasadorici Strömquist uručio je zahvalnicu istakavši kako će se korištenjem ove opreme značajno unaprijediti rad Sektora za kvalitet zraka.
Dvije mobilne stanice za mjerenje kvaliteta zraka uručene su i Republičkom hidrometeorološkom zavodu RS, a postavljene su u Banjoj Luci i Trebinju. Oprema koja se do sada koristila u Banjoj Luci bit će premještena u Doboj, čime će se tako omogućiti mjerenje kvaliteta zraka i u tom gradu.
Na ceremoniji je istaknuto je i kako projekat za borbu protiv zagađenja zraka – IMPAQ podrazumijeva još niz različitih aktivnosti usmjerenih na unaprjeđenje kvaliteta zraka u BiH.