Implementacija ITS-a na dionici autoceste Bilješevo – Sarajevo sjever

0
545
Bit će postavljeno 16 portala sa svjetlosnom signalizacijom i info displejima

U organizaciji Sektora za upravljanje i održavanje JP Autoceste FBiH započeli su radovi na implementaciji ITS-a (Inteligentni transportni sistem) na izgrađenoj dionici autoceste Bilješevo – Sarajevo sjever.
Radovi će biti izvođeni u fazama, sukladno projektnoj dokumentaciji, a odvijat će se na ukupno 47 kilometara autoputa.
Kroz sami projekt implementacije planirano je postavljanje i montaža 16 portala na kojima će se nalaziti svjetlosno promjenjiva signalizacija i info displeji (ovisno o pozicijama). Portali se postavljaju prije i nakon petlji na navedenoj dionici. Također, na dionicama će biti implementiran i TPS (telefonsko pozivni sistem), mjerene meteo stanice, brojači prometa, video nadzor sistem na petljama. Planirani završetak radova je u junu 2021. godine.
“Konačni cilj ovog projekta je podizanje sigurnosti korisnika autoceste na veći nivo, što dobivamo kroz postavljanje navedene opreme i sinkroniziranim povezivanjem sa kontrolnim centrom (obavještavanje vozača o mogućim situacijama kao što su: smanjena vidljivost, mogućnost poledice, prometna nezgoda, itd). Svi predviđeni radovi provode se uz maksimalne mjere sigurnosti, a za sve vrste radova postavlja se privremena prometna signalizacija koja sudionike u prometu na vrijeme obavještava o radovima na cesti”, navode iz JP Autoceste FBiH.