Indijci tužili BiH zbog Krajina osiguranja, arbitražni postupak 51 milion KM

0
242
Upravni odbor Krajina osiguranja imenovao novog direktora osiguravajuće društva

Vijeće ministara BiH danas je usvojilo Informaciju Pravobranilaštva BiH o realizaciji zaključka sa sjednice VMBiH održane 11.6.2020. godine, koji se odnosi na arbitražni postupak u vrijednosti većoj od 51 milion KM.
Data je saglasnost na Sporazum o međusobnim pravima i obavezama Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Srpske u vezi sa arbitražnim postupkom, u vrijednosti od 51.294.000 KM, u predmetu po tužbi Nita Gapta (Neet Gupte), Navina Agarvala (Naveen Aggarwal) i Aša industris, Inc. (Usha Industries, INC) protiv Bosne i Hercegovine radi naknade štete, a u vezi sa ulaganjem tužilaca u Krajina osiguranje a.d. Banja Luka, prema pravilima Komisije Ujedinjenih nacija za međunarodno trgovačko pravo (Uncitral pravila). Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija ovlašten je da potpiše ovaj sporazum.
Pravobranilaštvo BiH zaduženo je da Sporazum dostavi Vladi Republike Srpske radi potpisivanja.