Industrijska proizvodnja u BiH u julu porasla 1,5%

0
474
Največi pad prometa zabiljećen je kod Energije

Ukupna industrijska proizvodnja u Bosni i Hercegovini u julu 2019. u odnosu na mjesec ranije bilježi rast za 1,5%.
U julu 2019. u odnosu na isti mjesec prošle godine industrijska proizvodnja u BiH bilježi pad za 4,7%.
Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u julu 2019. u odnosu na mjesec ranije proizvodnja Netrajnih proizvoda za široku potrošnju je veća za 3,7%, proizvodnja Energije veća je za 3,1%, proizvodnja Intermedijarnih proizvoda za 1,6%, proizvodnja Trajnih proizvoda za široku potrošnju se nije mijenjala, dok je proizvodnja Kapitalnih proizvoda manja za 2,7%.
Na godišnjem nivou, u julu 2019. u odnosu na isti mjesec lani, proizvodnja Netrajnih proizvoda za široku potrošnju je veća za 1,2%, dok je proizvodnja Kapitalnih proizvoda manja za 0,7%, proizvodnja Intermedijarnih proizvoda manja je za 1,6%, Trajnih proizvoda za široku potrošnju manja je za 3,5%, a proizvodnja Energije je manja za 13,3%.