Industrijska proizvodnja u RS u oktobru porasla za 1,6%

0
220
Cijene su porasle za 1,2% kod intermedijarnih proizvoda, osim energije

Ukupna industrijska proizvodnja u Republici Srpskoj u oktobru u poređenju sa septembrom 2022. godine veća je za 1,6%, dok je u poređenju sa oktobrom 2021. godine veća za 2,3%.
Industrijska proizvodnja u RS u periodu januar-oktobar 2022. u poređenju sa istim periodom 2021. godine veća je za 3,4%.
U oktobru 2022. u odnosu na septembar ove godine desezonirana proizvodnja energije veća je za 21,9%, intermedijarnih proizvoda za 2,7%, kapitalnih proizvoda za 2,6%, dok je proizvodnja trajnih proizvoda za široku potrošnju manja za 1,4% i netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 6,8%.
U oktobru 2022. u odnosu na oktobar 2021. godine proizvodnja energije veća je za 10,6%, kapitalnih proizvoda za 10,1%, dok je proizvodnja netrajnih proizvoda za široku potrošnju manja za 0,4%, intermedijarnih proizvoda za 5,3% i trajnih proizvoda za široku potrošnju za 17,3%.
Prema područjima KD BiH 2010, desezonirana industrijska proizvodnja u oktobru 2022. u poređenju sa septembrom tekuće godine u području Vađenje ruda i kamena imala je rast od 19,3%, u području Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija rast od 18,1%, dok je u području Prerađivačka industrija zabilježen pad od 0,7%.
Na godišnjem nivou, u oktobru 2022. u poređenju sa oktobrom lani, u području Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija porasla je za 17,3%, dok je u području Prerađivačka industrija zabilježen pad od 2,7% i u području Vađenje ruda i kamena pad od 4,2%, saopćeno je iz Zavoda za statistiku RS.

Broj zaposlenih u industriji veći za za 0,7%

Broj zaposlenih u industriji u oktobru 2022. godine u odnosu na prosječan mjesečni broj zaposlenih u 2021. godini veći je za 0,7%, dok je u odnosu na septembar 2022. godine manji za 0,1% i u odnosu na isti mjesec prošle godine manji za 0,2%.
Broj zaposlenih u industriji RS u periodu januar-oktobar 2022. godine, u poređenju sa istim periodom prošle godine, veći je za 0,9%.