Inicijativa prema Vladi FBiH za hitno projektovanje Gradske brze ceste u Sarajevu

0
567
Na sastanku u JU Ceste FBiH dogovoreno pokretanje inicijative prema Vladi FBiH za projektovanje Gradske brze ceste

Održavanje cesta u Kantonu Sarajevo, kako zimsko, tako i ljetno, tema je o kojoj se razgovaralo na jučer održanom sastanku u prostorijama Javnog preduzeća Ceste Federacije BiH.
Informacije i prijedloge za unapređenje ove redovne aktivnosti razmijenili su ministri Adi Kalem i Faruk Kapidžić, uime Vlade KS, te Selmir Kovač i Satko Filipović, uime Direkcije za puteve KS, sa direktorom ovog federalnog preduzeća Ljubom Pravdićem, Nijazom Hadžikadunićem, Gordanom Kvasina i Fatom Terzić, predstavnicima Cesta FBiH, te Gordanom Čahtarević, predstavnicom Vlade Federacije BiH.
Ministar Kapidžić je upoznao prisutne sa informacijama vezanim za izradu glavnog projekta Gradske brze ceste za dionicu od Pofalića do Građevinskog fakulteta, sa ostvarivanjem konekcije sa Prvom transverzalom.
Dogovoreno je da će u najkraćem mogućem roku biti pokrenuta inicijativa prema Vladi FBiH, kako bi se i za spomenutu dionicu hitno pokrenulo projektovanje, te blagovremeno izvršilo usklađivanje sa projektom Prve transverzale.
“Cilj je iznalaženje što funkcionalnijeg rješenja spoja pomenutih saobraćajnica koje su od krucijalnog značaja za život i razvoj Kantona Sarajevo”, istaknuto je.