Inicijativa za dodatno poboljšanje uslova rada radnika iz BiH u Sloveniji

0
107
Razgovarano o potrebi uvođenja dvojezičnog ugovora kako bi se dodatno zaštitili radnici iz BiH

Direktor Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine Muamera Bandića danas je u Ljubljani razgovarao sa predstavnicima Ministarstva rada, obitelji, socijalanih poslova i jednakih mogućnosti Republike Slovenije.
Tema sastanka su zaključci sa sastanka Međudržavne komisije za praćenje realizacije Sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Slovenije o zapošljavanju državljana BiH u Sloveniji, održanog u julu ove godine, a na kojem je razgovarano o izmjenama navedenog sporazuma.
Na osnovu zaključaka iz jula danas je razgovarano o potrebi uvođenja dvojezičnog ugovora kako bi se dodatno zaštitili radnici iz Bosne i Hercegovineu smislu boljeg razumijevanjasvojih prava i obaveza. Nepostojanje dvojezičnog ugovora otvara mogućnost da radnici ne razumiju u potpunosti svoja prava i obaveze, te da zbog toga dođe do kršenja prava radnika ili do povrede radnih dužnosti navedenih ugovorom, saopćeno je iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH.
Ovom prilikom je dogovoreno i formiranje grupe koju će činiti nadležne institucije Slovenije koje u svojoj nadležnosti imaju nadzor na tržištu rada, a koje će pratiti implementaciju Sporazuma, sve s ciljem boljeg nadzora na tržištu rada Republike Slovenije i kontrole uslova u kojima rade radnici iz Bosne i Hercegovine.