Inicijativa za obavezno osiguranje radnika i poreske olakšice za građane

0
523
Osiguravajuće kuće predstavile inicijative za obavezno osiguranje radnika i poreske olakšice za građane

Društva za osiguranje okupljena u okviru Udruženja društava za osiguranje u Federaciji BiH predstavile su dvije inicijative koje idu u pravcu bolje zaštite radnika od posljedica nezgoda na radu te većih poreskih olakšica kod ugovaranja dobrovoljnog penzionog, životnog i zdravstvenog osiguranja.
Prva inicijativa će biti pretočena u prijedlog propisivanja zakonske obaveze kolektivnog osiguranja radnika od nezgode na radu u Federaciji BiH, u skladu sa rješenjima koja se primljenjuju u Republici Srpskoj, Distriktu Brčko te zemljama regiona. Predloženim izmjenama Zakona o zaštiti na radu FBiH ostvarile bi se višestruke koristi za sve segmente društva jer bi radnici u Federaciji BiH ostvarili jednaka prava kao i u RS i Brčko distriktu. Značajno bi se poboljšala zaštita zdravlja radnika jer bi u slučaju povrede ili oboljevanja bili u poziciji da brzo naplate finansijska sredstva neophodna za liječenje od strane osiguravajućih društava. Poslodavci u FBiH bi povećali svoju atraktivnost na tržištu rada i značajno unaprijedili zaštitu zdravlja radnika uz neznatan izdatak za kolektivno osiguranje radnika, a troškovi isplata odštetnih zahtjeva bi sa poslodavaca prešli na osiguravajuća društva.
Na okruglom stolu koji je održan juče u Sarajevu u organizaciji Udruženja društava za osiguranje FBiH i uz prisustvo predstavnika brojnih državnih i entitetskih institucija vlasti, akademske zajednice i nevladinih organizacija, prezentirana je i inicijativa za izmjene i dopune propisa o porezu na dohodak i porezu na dobit u Federaciji BiH, Republici Srpskoj i Distriktu Brčko.
Drugom inicijativom žele se omogućiti poreske olakšice građanima u svim dijelovima BiH prilikom ugovaranja dodatne penzione i zdravstvene zaštite za sebe i svoje porodice. Korist za sve segmente društva od predloženih izmjena zakona ogledala bi se u izbjegavanju svojevrsnog ‘dvostrukog oporezivanja’ građana BiH u smislu da isplate osiguranih suma iz osiguranja ne bi bile oporezovane jer je plaćen porez na dohodak na premije osiguranja iz kojih te osigurane sume potiču.
Građanima BiH bi se učinio dostupnim veći izbor i kvalitetnija zdravstvena zaštita te sigurna penzija u budućnosti. S druge strane, ako bi inicijativa za poreska oslobađanja bila prihvaćena od vlasti u svim dijelovima BiH, ona bi podstakla ulaganja građana i poslodavaca u penziona, životna i zdravstvena osiguranja čime bi se stvorila dodatna sredstva osiguravajućih društava za investicije u infrastrukturalne projekte entiteta i zemlje. Konačano, kao jedan od efekata bilo bi značajno smanjenje pritiska na zdravstveni i penzioni sistem zemlje, unapređenje životnog standarda građana i smanjenje odliva ljudi što trenutno predstavlja jedan od najvećih problema u BiH.
Sabina Mujanović, predsjednica skupštine Udruženje društava za osiguranje u FBiH i direktorica Vienna osiguranja, pojasnila je na okruglom stolu da se ovim inicijativama, osim pobrojanog, želi uticati na harmonizaciju propisa na nivou Bosne i Hercegovine te potaknuti dalji razvoj tržišta osiguranja koje je najnerazvijenije u regiji.