Inicijativa za zajam IBRD-a od 56 miliona eura za podršku firmama

0
515
Sjednica Vijeća ministara BiH (Foto: Arhiv)

Vijeće ministara BiH na današnjoj sjednici usvojilo je Inicijativu Ministarstva finansija i trezora BiH i imenovalo delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) radi finansiranja Projekta za hitnu podršku firmama, u iznosu od 56 miliona eura.
Glavni cilj projekta je povećanje otpornosti firmi za vrijeme i nakon izbijanja pandemije Covid-19, te održavanje njihovog poslovanja proširivanjem finansijskih resursa radi obezbjeđenja finansiranja obrtnog kapitala i investicija za mikro, mala i srednja preduzeća u BiH.
Sredstva će biti alocirana na Republiku Srpsku i Federaciju BiH, a tačni iznosi će biti definisani na pregovorima.
Vijeće ministara usvojilo je i Informaciju o kretanju makroekonomskih pokazatelja za period januar – maj 2020. godine, koju je pripremila Direkcija za ekonomsko planiranje. Prema toj informaciji, BiH je u prvom kvartalu 2020. godine ostvarila ekonomski rast od 2% u odnosu na isti period prošle godine zahvaljujući rastu domaće tražnje, odnosno povećanju privatne i u manjoj mjeri javne potrošnje, dok su bruto investicije ostvarile pad u odnosu na isti period prethodne godine.
S druge strane, drastično slabljenje privredne aktivnosti u glavnim trgovinskim partnerima usljed izbijanja globalne pandemije Covid-19 dovelo je do pada spoljnotrgovinske robne razmjene sa svijetom.