Inoviran investicijski profil Kantona Sarajevo

0
457
Investirajte u Kanton Sarajevo: Pregled investicijskih potencijala

Vlada Kantona Sarajevo kontinuirano radi na unapređenju odnosa sa privatnim sektorom i poboljšanju poslovnog okruženja za privlačenje investicija. U okviru tih aktivnosti Ministarstvo privrede KS je realiziralo prošireni i inovirani investicijski profil Kantona Sarajevo – Investirajte u Kanton Sarajevo – sa detaljnim pregledom investicijskih potencijala.
Investicijski profil je raspoloživ na jezicima u BiH i engleskom jeziku u e-formi i bit će postavljen na web stranici Vlade Kantona Sarajevo, dok je već instaliran na stranici Ministarstva privrede Kantona Sarajevo na ovom linku.
U proteklom periodu Ministarstvo privrede je pristupilo i detaljnoj analizi programa poticaja koji se dodjeljuju u ovom ministarstvu s ciljem unapređenje njihove efikasnosti i efektivnosti.
Ove aktivnosti Ministarstvo privrede realizuje u okviru Projekta poboljšanja poslovnog okruženja i pristupa tržištima (ICAM). U tome mu podršku pruža Međunarodna finansijska korporacija (IFC), Grupacija Svjetske banke u partnerstvu sa Vladom Ujedinjenog Kraljevstva, sa kojima Vlada Kantona Sarajevo ima uspješnu saradnju u proteklim godinama.