EIB odobrila Intesa banci kreditnu liniju od 30 miliona eura za SME i lokalne vlasti u BiH

0
796
Intesa Sanpaolo banka u BiH i EIB potpisali ugovor o kreditnoj liniji za SME i lokalne vlasti

Evropska investiciona banka (EIB) odobrava Intesa Sanpaolo Banci BiH kreditnu liniju u iznosu od 30 miliona eura, koja je namjenjena finansiranju projekata malih i srednjih te srednje kapitaliziranih preduzeća u sektorima industrije, turizma, usluga i poljoprivrede, kao i projekata zaštite okoliša, energetsku efikasnost, obrazovanje i infrastrukturu koje finansiraju lokalne vlasti.
Ovo je prva tranša kredita od ukupno 60 miliona eura koje je EIB odobrila Intesa Sanpaolo Banci BiH.
Ovaj kredit daje podršku nekim od ključnih prioriteta BiH za postizanje punopravnog članstva u Evropskoj uniji – obrazovanju, zapošljavanju i socijalnoj politici. Projekti kojima se, u skladu s Evropskom inicijativom za zapošljavanje i obučavanje mladih za zapadni Balkan (EYET), potiče zapošljavanje mladih također su prihvatljivi za finansiranje iz Ugovora o kreditu koji su, danas u Sarajevu, potpisali Evropska investiciona banka i Intesa Sanpaolo Banka BiH.
Povoljni uslovi kreditiranja odobreni Intesi Sanpaolo BiH podstiču je da podrži zapošljavanje i stručno usavršavanje mladih u BiH, što je dio nastojanja EIB-a da osigura konkretnu podršku lokalnoj ekonomiji u rješavanju ovih društvenih i ekonomskih problema.
“Evropska investiciona banka nastavlja podržavati ekonomski i društveni razvoj Bosne i Hercegovine na njenom putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji. Danas je, u saradnji s Intesa Sanpaolo Bankom BiH, osigurala novi izvor finansiranja za lokalna mala i srednja, te srednje kapitalizirana preduzeća, za lokalne vlasti koje traže povoljno finansiranje svojih projekata, te za rast i razvoj novih mogućnosti zapošljavanja, posebno mladih”, rekao je Matteo Rivellini, direkotr Sekora EIB za projekte u Hrvatskoj, Sloveniji i Zapadnom Balkanu.
“Danas potpisani ugovor o novoj kreditnoj liniji za SME i lokane vlasti, koju je obezbijedila EIB je još jedna potvrda naše dobre i dugogodišnje zajedničke saradnje u finansiranju projekata u BiH. Veoma smo zadovoljni da će Intesa Sanpaolo Banka BiH moći pružiti kreditnu podršku firmama i lokalnim vlastima, koji budu ispunjavali postavljene propozicije i na taj način doprinijeti daljem razvoiju BiH”, kazao je Almir Krkalić, predsjednik Uprave Intesa Sanpaolo Banke BiH prilikom potpisivanja ugovora.
Ovo je peti kredit EIB  odobren Intesa Sanpaolo Banci BiH, čija je naminjena finanisranje SME i srednje kapitaliziranih preduzeća te lokalnih vlasti. Do sada je, EIB investirala 185 miliona eura samo preko Intesa banke  u BiH za rast lokalnih malih i srednjih te srednje kapitaliziranih preduzeća kao i za podršku zapošljavanju u BiH. Od početka poslovanja u BiH, u 1977. godini EIB je investirala više od 2,5 milijarde eura i podržala 68 projekata u javnom i privatnom sektoru u zemlji, najviše u sektoru transporta, infrastrukture, malih i srednjih preduzeća i energetike.
Od 2005. godine, EIB je u BiH investirala ukupno 715 miliona eura kroz slične kreditne linije preko lokalnih komercijalnih banaka, odnosno skoro jednu trećinu (31%) ukupne finansijske aktivnosti u BiH tokom tog perioda.