Investicije u doba pandemije: 50% kompanija nastavilo planirana ulaganja u BiH

Prema procjenama međunarodnih organizacija, direktne strane investicije bi u periodu 2020/2021. mogle imati pad do 40% na globalnom nivou, što će svakako imati negativan uticaj i na priliv direktnih stranih investicija u BiH

0
990
Najveće investicije od 166,5 miliona KM odnosile su se na trgovinu na malo

Agencija za unapređenje stranih investicija BiH (FIPA) je tokom 2020. godine realizovala Aftercare online upitnik sa postojećim investitorima i dobila informaciju na osnovu koje 50% stranih investitora potvrđuje nastavak planiranih ulaganja u BiH koje su dogovorene i prije pandemije.
Navedeno je i da će 40% investitora najvjerovatnije odgoditi planirana ulaganja, dvije firme planiraju premještaj dijela poslovnih aktivnosti izvan BiH, a jedna će potpuno zaustaviti investicijske aktivnosti.
U kontaktu sa kompanijama prevladava opredjeljenje kako će određeni investicijski planovi biti na neko vrijeme odgođeni ili usporeni kako bi se nadomjestili izvjesni gubici i prevazišao dodatni rizik i neizvjesnost poslovanja.
Pandemijom su osim kompanije koje su vezane za uslužni sektor, najviše pogođeni određeni proizvođači i izvoznici. U stanju globalnog zatvaranja granica, mnoge kompanije su morale smanjiti ili u potpunosti obustaviti proizvodnju zbog nemogućnosti ili otežane nabavke odnosno uvoza repromaterijala. Iz istih razloga, pogođene su i kompanije čije je poslovanje većinski usmjereno na izvoz.
Prema procjenama i objavama relevantnih međunarodnih organizacija, direktne strane investicije bi u narednom periodu 2020/2021. mogle imati pad do 40% na globalnom nivou, što će svakako imati negativan uticaj i na priliv direktnih stranih investicija u BiH.
Prema zvaničnim podacima Centralne banke BiH direktna strana ulaganja u Bosni i Hercegovini su u 2019. godini iznosila 699 miliona KM ili 357 miliona eura.
Zemlje koje su u BiH u 2019. godini najviše investirale su Rusija (211 miliona KM) i Hrvatska (117 miliona KM). Te zemlje su bile i najveći investitori u 2018. godini. Zemlje koje slijede su registrovale značajnija povećanja kapitala u 2019. godini (preko 20 miliona KM): Velika Britanija (85 miliona KM), Austrija (61 milion KM), Luksemburg (28), Saudijska Arabija (22) i Slovenija (20 miliona KM).