Investicije u stalna sredstva u FBiH lani premašila 3,5 miliona KM

0
627
Program sadrži 135 projekata, a najveći broj su podnijeli Elektroprivreda BH i Autoceste FBiH

Vrijednost ukupno ostvarenih investicija u stalna sredstva u Federaciji BiH za 2019. godinu (prvi rezultati) iznosi 3.564.804 hiljada KM. U odnosu na 2018. godinu, ostvarene investicije u stalna sredstva u 2019. godini su veće za 4,9%.
Posmatrano prema djelatnosti investitora najveće učešće u ostvarenim investicijama u 2019. godini je zabilježeno u sljedećim područjima djelatnosti: Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala 18,7%; Prerađivačka industrija 18,3%; Javna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje 9,6%; Prijevoz i skladištenje 9,3% te Informacije i komunikacije 7,6%, podaci su Zavoda za statistiku FBiH.