Irma Borovac imenovana za v.d. direktora Finansijsko-informatičke agencije

0
484
Finansijsko-informatička agencija

Federalna vlada na današnjoj sjednici imenovala je Irmu Borovac za vršioca dužnosti direktora Finansijsko-informatičke agencije, na period do tri mjeseca, odnosno do okončanja konkursne procedure.
Vršioci dužnosti članova Upravnog odbora Bosanskohercegovačke željezničke javne korporacije uime Federacije BiH razriješeni su dužnosti zbog isteka mandata. Za vršioce dužnosti članova ovog upravnog odbora danas su imenovani Dijana Tomić i Sead Omerašević.
Nakon što je dala prethodnu saglasnost Nadzornom odboru Binasa d.d. Bugojno za razrješenju vršilaca dužnosti članova Uprave – direktora i izvršnih direktora ovog privrednog društva, zbog isteka perioda na koji su imenovani, Vlada FBiH je dala i prethodnu saglasnost za imenovanje vršilaca ovih dužnosti do okončanja konkursne procedure, a najduže do dvanaest mjeseci.
Tako je Enes Memić imenovan za v.d. direktora, Jasmina Hadžiavdić za v.d. izvršnog direktora za ekonomiku, marketing i komercijalne poslove, te Nefija Malkić za v.d. izvršnog direktora proizvodnje.