Irma Borovac nova direktorica Finansijsko-informatičke agencije

0
689
Finansijsko-informatička agencija

Na osnovu rezultata javnog konkursa, danas je Vlada FBiH imenovala Irmu Borovac za direktoricu Finansijsko-informatičke agencije, na period od četiri godine.
Vlada Federacije BiH danas je Nadzornom odboru Zraka d.d. Sarajevo dala saglasnost za razrješenje direktora ovog privrednog društva Isme Hebibovića, zbog podnesene ostavke, te za imenovanje Muhameda Suljagića za vršioca ove dužnosti, do okončanja konkursne procedure, a najduže do dvanaest mjeseci.
Vlada FBiH je prihvatila izvještaj Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine iz Federacije BiH, te s liste uspješnih kandidata na ovu poziciju imenovala Zijada Krnjića.