Isplata uvećanih porodiljskih naknada u Kantonu Sarajevo

0
237
Počela isplata naknada po osnovu zaštite porodice s djecom za mart ove godine

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo saopćilo je da će danas početi isplata martovskih naknada po osnovu zaštite porodice sa djecom.
Korisnici ovog prava u Kantonu Sarajevo mogu preuzeti svoje naknade u bankama u kojima imaju otvorene tekuće račune. Za ovu namjenu resorno ministarstvo je izdvojilo 5.876.288,32 KM.
Ova sredstva su izdvojena za 13.913 korisnika prava na: dječiji dodatak, naknadu umjesto plate ženi-majci u radnom odnosu dok odsustvuje sa posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta, novčanu pomoć za vrijeme trudnoće i porođaja žene-majke koja nije u radnom odnosu, jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta, te dodatnu pomoć na ime prehrane djeteta do šest mjeseci.
Pojedinačne mjesečne naknade za sve zaposlene i nezaposlene porodilje su uvećane i iznose 996 KM, zbog porasta prosječne plate u Federaciji BiH.