Istraživanje DEI: 56,52 posto građana BiH je za ulazak u EU

0
883
Više od polovine građana podržava ulazak BiH u EU

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o istraživanju javnog mnijenja ‘Stavovi građana o članstvu u EU i procesu integrisanja’, kojeg je provela Direkcija za evropske integracije.
Rezultati ovogodišnjeg istraživanja pokazuju da bi 56,52 posto građana BiH na referendumu o članstvu, glasalo za ulazak BiH u Evropsku uniju.
Podrška građana (30,3 posto) je značajno niža u Republici Srpskoj nego u Federaciji BiH (70,6 posto) i Brčko distriktu (75,5 posto).
U odnosu na prethodna dva godišnja istraživanja porastao je procent ispitanika koji ne znaju ili ne žele reći kako bi glasali, prenosi agencija Patria.
Razlog podrške integraciji u EU u najvećoj mjeri je unapređenje infrastrukture (34,8 posto), a slijede sloboda kretanja ljudi, robe i kapitala te poštivanje zakona i propisa.
Strah od povećanja troškova života i poreza (66,5 posto) predstavlja najčešći razlog za protivljenje članstvu u EU.
Prema mišljenju građana BiH, smanjenje poreskih opterećenja na rad i uklanjanje prepreka zapošljavanju (74,4 posto), borba protiv korupcije i reforma javne uprave najznačajnije su reforme koje treba preduzeti.
Na upit zbog čega je EU zainteresovana za pristupanje BiH, ispitanici su kao najvažnije razloge naveli širenje evropskog tržišta i osiguravanje mira i stabilnosti.
Politizacija procesa integrisanja je prema stavovima 36,2 posto ispitanika najveća prepreka integraciji BiH u EU.
U FBiH češće nego u RS građani misle da je prepreka integraciji nespremnost na promjene (26,6 posto), a u RS da je to trenutno stanje u EU (16,6 posto).
Među temama u vezi sa procesom integracije, ispitanike najviše interesuje uticaj članstva u EU na njihov svakodnevni život.
Kao i prethodnih godina, dominantan izvor informisanja građana o procesu integrisanja je televizija koju je označilo 63 posto ispitanika.
Istraživanje je provedeno na reprezentativnom uzorku od 1.200 punoljetnih građana BiH, kompjuterski posredovanom telefonskom metodom (CATI), saopćeno je iz Direkcije za evropske integracije.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here