Istraživanje: U FBiH računar nikada nije koristilo 28,1% pojedinaca

0
687
Izvor: Zavod za statistiku Federacije BiH

Rezultati istraživanja o upotrebi informaciono-komunikacijskih tehnologija u domaćinstvima i pojedinačno u Federaciji BiH za 2021. godinu, pokazali su da 67,2% domaćinstava posjeduje računar i da 74,9% domaćinstava posjeduje internet priključak.
Prema podacima Zavoda za statistiku FBiH, istraživanje* je pokazalo da je u gradskom tipu naselja računar zastupljen u 67,1% domaćinstava, dok je zastupljenost računara u ostalom tipu naselja 67,3%. Internet je u gradskom tipu naselja zastupljen u 75,4% domaćinstava, a u ostalom tipu naselja 74,5%.
U Federaciji BiH je u posljednja tri mjeseca 62,5% pojedinaca u domaćinstvu koristilo računar, 3,3% pojedinaca je koristilo računar prije više od 3 mjeseca (manje od jedne godine), 6,1% pojedinaca je koristilo računar prije više od jedne godine. Računar nikada nije koristilo 28,1% pojedinaca.

U FBiH je 72,5% pojedinaca u domaćinstvu koristilo internet u referentnom kvartalu, 1,3% pojedinaca je koristilo internet prije više od 3 mjeseca, 2,9% pojedinaca je koristilo internet prije više od jedne godine. Internet nikada nije koristilo 23,3% pojedinaca.
_______
*Jedinica anketiranja je slučajno odabrani član domaćinstva koji ima između 16 i 74 godine starosti. Podaci su prikupljeni u drugom kvartalu 2021. telefonskim anketiranjem pojedinaca iz odabranih domaćinstava.