Iz FBiH za tri godine izvezeno oko 16,6 hiljada tona opasnog otpada

0
817
Vlada FBiH donijela Uredbu o informacionom sistemu upravljanja otpadom (Foto: Arhiv)

Vlada FBiH je je na današnjoj sjednici u Sarajevu prihvatila informaciju Ministarstva okoliša i turizma o izvozu opasnog otpada iz Federacije BiH.
U skladu sa zakonskom regulativom, na području FBiH postoje ovlašteni subjekti za prikupljanje i izvoz opasnog otpada na ekološki prihvatljiv način, a to su Grioss d.o.o. Grude, Kemis d.o.o. Lukavac i Kemokop d.o.o. Tuzla.
Ovi privredni subjekti su, uz saglasnost Federalnog ministarstva okoliša i turizma, od 2015. do 2017. godine prikupili i izvezli iz FBiH ukupno 16.598,11 tona opasnog otpada, što je 5.532,7 tona opasnog otpada prosječno na godišnjem nivou. Izvoze se uglavnom muljevi od boja i lakova, farmaceutski otpad i citostatici, građevinski otpad koji sadrži azbest, električni i elektronski otpad, fluorescentne cijevi, otpadna ulja, akumulatori itd.
Opasni otpad je izvezen i zbrinut na ekološki prihvatljiv način u skladu sa odredbama Bazelske konvencije u zemlje Evropske unije, i to u Austriju, Sloveniju, Hrvatsku, Njemačku, Francusku i Češku.
Vlada FBiH danas je donijela Uredbu o informacionom sistemu upravljanja otpadom, a usvojena je i informacija o mogućim posljedicama isticanja roka propisanog Uredbom o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije, koju je sačinilo Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u saradnji s Federalnim ministarstvom okoliša i turizma i Federalnim ministarstvom energije, rudarstva i industrije.
Na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada FBiH je dala saglasnost na potpisivanje Aneksa III Ugovora o koncesiji za korištenje vode izvorišta Plava voda u Travniku za javno snabdijevanje vodom općina Travnik, Novi Travnik, Vitez, Busovača i Zenica, kojim je predviđeno produženje važenja ove koncesije.
Vlada FBiH je danas prihvatila informaciju o neprovođenju Odluke i Zaključka Vlade Federacije BiH od strane Nadzornog odbora JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo.
Federalno ministarstvo prometa i komunikacija zadužila je da pripremi Prijedlog odluke kojom će Odluku od 7.9.2017. godine staviti van snage i, ujedno, dati saglasnost Nadzornom odboru za imenovanje v.d. članova Uprave JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo na period do 12 mjeseci, odnosno do okončanja konkursne procedure.