Izgradnja dodatnih kapaciteta Međunarodnog aerodroma Sarajeva metodom koncesije

0
284
Postoji javni interes za izgradnju dodatnih kapaciteta Međunarodnog aerodroma Sarajeva

Vlada FBiH je prihvatila Elaborat JP Međunarodni aerodrom Sarajevo kao procjenu postojanja javnog interesa za izgradnju dodatnih kapaciteta ovog aerodroma metodom koncesije.
Federalno ministarstvo prometa i komunikacija zaduženo je da ovaj zaključak i Elaborat dostavi Općini Ilidža radi pribavljanja saglasnosti za provođenje postupka dodjele ove koncesije.
Kako je obrazloženo, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija je 16.6.2022. dobilo akt Vlade FBiH kojim je inicijativa za rješavanje podkapacitiranosti na Međunarodnom aerodromu Sarajevo vraćen na doradu, u skladu sa mišljenjem Komisije za koncesije BiH i stavom Vlade FBiH.
S obzirom da je Komisija za koncesije, između ostalog, konstatirala da je predmet potrebno dopuniti procjenom postojanja javnog interesa za dodjelu koncesije, kao i dobivanjem saglasnosti Općine Ilidža, kao lokalne zajednice na čijem području bi bila dodijeljena koncesija, Federalno ministarstvo prometa vratilo je predmet na doradu Međunarodnom aerodromu Sarajevo.
Nakon što je ovaj aerodrom dostavio Elaborat, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija konstatiralo je da on sadrži sve relevantne podatke na osnovu kojih je procijenjeno da postoji javni interes za izgradnju dodatnih kapaciteta Međunarodnog aerodroma Sarajeva metodom koncesije.