Izmijenjena Uredba o verificiranju stare devizne štednje u Federaciji BiH

0
447
Izmjena Uredbe o staroj deviznoj štednji u FBiH

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici izmijenila Uredbu o postupku verificiranja tražbina i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji BiH kojom je propisano da period za podnošenje zahtjeva za verifikaciju računa stare devizne štednje počinje 1.10.2020. i traje do 30.11.2020. godine, a nadležna agencija dužna je završiti postupak verifikacije najkasnije do 31.12.2020. godine.
Izmjenom Uredbe omogućeno je starim deviznim štedišama da u redovnom postupku verificiraju svoja potraživanja po osnovu računa stare devizne štednje, čime će biti direktno izbjegnuti troškovi po osnovu dokazivanja visine potraživanja po tom osnovu u sudskom postupku.