Izmjena Uredbe o nabavci automobila za ratne vojne invalide u FBiH

0
490
Motori automobila za RVI 100% prve grupe moraju imati obim od minimalno 1300 kubika

Vlada FBiH danas je izmijenila Uredbu o obezbjeđenju sredstava za nabavku putničkih automobila ratnim vojnim invalidima 100 posto prve grupe. Izmjena se odnosi na to da motori ovih automobila moraju imati obim od minimalno 1300 cm3 .
Razlozi za izmjenu sadržani su u zahtjevu Saveza ratnih vojnih invalida paraplegičara FBiH od 5.4.2021. godine, koji se prevashodno odnosi na obezbjeđenje transparentnosti, jednak i nediskriminirajući tretman prema svim kandidatima/ponuđačima u provođenju postupka javne nabavke, te kako bi što veći broj njih ispunio uslove za učešće u postupku javne nabavke.
Samim tim bi i krajnji korisnici (RVI 100 posto prve grupe) dobili što kvalitetniji putnički automobil. Također, cilj je i povećanje i osiguranja pravične i aktivne konkurencije na tržištu, čime bi se i smanjila mogućnost žalbenih postupaka, što se i dešavalo prethodnih godina.