Vlada FBiH usvojila Rebalans Budžeta za 2023. u iznosu od 6,9 milijardi KM, povećanje za 211,7 miliona KM ili 3,1%

Vlada FBiH je sredstva koja su bila planirana za kupovinu službenih vozila u iznosu od dva miliona KM, preusmjerila za liječenje djece oboljele od cistične fibroze

0
166
Vlada FBiH donijela odluku o pokretanju postupka izrade Strategije za mlade (Foto: Arhiva)

Vlada Federacije BiH je na prijedlog Ministarstva finansija, na današnjoj sjednici u Sarajevu utvrdila Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta FBiH za 2023. godinu koji iznosi 6.937.563.355 KM, što je za 211,7 miliona KM ili 3,1 posto više u odnosu na ovogodišnji.
Izmjene i dopune Budžeta FBiH za 2023. godinu bit će hitnom postupku upućene u parlamentarnu proceduru. Kako je navedeno u obrazloženju za hitni postupak, uzimajući u obzir revidirane projekcije makroekonomskih indikatora za 2023. godinu i revidirane projekcije indirektnih poreza, kao i mjere koje Evropska centralna banka poduzima u borbi sa inflacijom (podizanje referentnih kamatnih stopa), te zbog nemogućnosti izvršavanja pojedinih rashoda koji su planirani na osnovu usvojenih amandmana, koji su postali sastavni dio Budžeta FBiH za 2023. godinu i Zakona o izvršavanju Budžeta FBiH za 2023. godinu, pristupilo se hitnoj pripremi i izradi izmjena i dopuna.
Povećanje u iznosu od 211,7 miliona KM odnosi se na povećanje prihoda od poreza u iznosu od 205,1 milion KM, povećanje u iznosu od 5,6 miliona KM neporeznih prihoda, povećanje primitaka u iznosu od 10 miliona KM i smanjenje primljenih tekućih transfera od inostranih vlada u iznosu od 9 miliona KM.
U obrazloženju Ministarstva navedeno je da imajući u vidu da je Vlada Federacije BiH na 3. sjednici održanoj 19.5.2023. godine donijela Odluku o vanrednom usklađivanju penzija u procentu od 3,9 posto, počev sa isplatom od penzije za maj 2023. godine, procijenjeno je da će za navedeno usklađivanje biti potrebno osigurati dodatnih 19 miliona KM u tekućoj fiskalnoj godini.
Također, usvojene su Izmjene i dopune Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, gdje je došlo do povećanja osnovice koja se primjenjuje od 1.4.2023. godine. Za realizaciju ovoga zakona u Budžetu FBiH za 2023. godinu, pored planiranih 160 miliona KM procijenjena su nedostajuća finansijska sredstva u iznosu od oko 67 miliona KM, a koja obuhvataju postojeće korisnike i potencijalni broj novih korisnika u 2023. godini.
Izmjenama i dopunama subvencije javnim preduzećima planirane su u iznosu od 61,8 miliona KM i povećane su za 19,6 miliona KM u odnosu na Budžet FBiH za 2023. godinu. Tako su osigurana dodatna sredstava za održavanje željezničke infrastukture u iznosu od 10 miliona KM, kao i 3,6 miliona KM za unaprijeđenje avio saobraćaja i ulaganje u aerodromsku infrastrukturu.
Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima iznose 185,6 miliona KM ili 5,4 miliona KM više u odnosu na Budžet FBiH za 2023. godinu. Značajno povećanje odnosi se na subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – Regresiranje kamata – Garantni fond u iznos od 3 miliona KM te iznose 9,2 miliona KM. Takođe, poticaji za poljoprivredu su povećani u iznosu od 2,5 miliona KM i Izmjenama i dopunama Budžeta iznose 166,5 miliona KM.
Kapitalni transferi planirani su u Izmjenama i dopunama Budžeta FBiH za 2023. godinu u iznosu od 328,6 miliona KM i veći su za 3,5 miliona KM u odnosu na predviđeni iznos.
Predloženim izmjenama i dopunama Vlada je sredstva koja su bila planirana za kupovinu službenih vozila u iznosu od dva miliona KM, preusmjerila za liječenje djece oboljele od cistične fibroze, putem Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, uz obavezu da i Zavod osigura dio nedostajućih sredstava kako bi se osigurala nabavka neophodnog lijeka.
Danas je utvrđen i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta FBiH za 2023. godinu.

Usvojen DOB za period 2024 – 2026.

Vlada FBiH usvojila je na današnjoj sjednici Dokument okvirnog budžeta (DOB) FBiH za period od 2024. do 2026. godine. Obrazloženo je da se, prema projekcijama Evropske komisije očekuje da procijenjeni rast BDP-a u 2023. godini u svijetu iznosi 2,8 posto, a 3,1 posto u 2024. U Evropskoj uniji i eurozoni očekuje se još jače sniženje rasta zbog blizine ratnih dešavanja u Ukrajini, te procijenjene vrijednosti realnog rasta BDP-a u ovoj godini iznose jedan i 1,1 posto, a u 2024. za EU 1,7, a eurozonu 1,6 posto.
Procjena je da će ove okolnosti dovesti do nižeg rasta BDP-a i u FBiH u odnosu na prethodni period. Na osnovu projekcija Direkcije za ekonomsko planiranje pri Vijeću ministara BiH iz marta ove godine i međunarodnih institucija (MMF-a i Svjetske banke iz aprila, te Evropske komisije iz februara), u FBiH se procjenjuje rast od 2,3 posto u ovoj godini. Također, predviđanja su da će, usljed očekivnog smirivanja situacije, u srednjoročnom periodu od 2024. do 2026. prosječna stopa realnog rasta BDP-a u FBiH biti 3,3 posto.
Kako se ističe, u narednom srednjoročnom periodu naglasak poreznih politika bit će na iznalaženju rješenja koja podržavaju održiv i inkluzivan razvoj Federacije BiH.