Izmjene Zakona o stečajnom postupku u FBiH

0
1700
Vlada FBiH donijela Uredbu o informacionom sistemu upravljanja otpadom (Foto: Arhiv)

Federalna vlada danas je utvrdila i Parlamentu FBiH, na usvajanje po skraćenom postupku, uputila Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o stečajnom postupku, te na taj način omogućila provedbu presude Ustavnog suda FBiH od 23.3.2016. godine, kojom je utvrđeno da članovi 33. i 40. Zakona o stečajnom postupku nisu u saglasnosti sa Ustavom FBiH.
Kako je u presudi navedeno, potraživanja iz radnog odnosa, a što proizlazi iz prakse Evropskog suda, čine dio imovine osoba koje su u radnom odnosu, uključujući i uposlenike stečajnog dužnika. Dakle, potraživanja iz radnog odnosa su imperativ koji mora biti poštovan bez izuzetka.
Stoga je novopredloženim zakonskim rješenjem propisano da, u potraživanja višeg isplatnog reda, ulaze potraživanja radnika i prijašnjih dužnikovih radnika nastala do dana otvaranja stečajnoga postupka iz radnog odnosa u ukupnom bruto iznosu, otpremnine do iznosa propisanog zakonom, odnosno kolektivnim ugovorom, te potraživanja na temelju naknade štete pretrpljene zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti. To znači da potraživanja radnika nisu ograničena niti visinom niti rokom.
Također je predožena izmjena koja omogućuje da iz stečajne mase najprije budu namireni nužni troškovi stečajnog postupka i obaveze stečajne mase, bez kojih ne može biti ni vođen stečajni postupak, a o čemu odlučuje stečajni sudija, a da će troškovi postupka i obaveze stečajne mase, koji nisu nužni za vođenje postupka, biti namireni i nakon izmirenja povjeritelja višeg isplatnog reda.
Federalna vlada donijela je i Odluku da dobit Lutrije BiH za 2017. godinu, u iznosu od 812.085 KM, bude raspoređena za investiranje i razvoj društva, kako je i predložio Nadzorni odbor Lutrije BiH.
Vlada je danas usvojila izvještaj o poslovanju Lutrije BiH za 2017. i dala saglasnost na Plan poslovanja za 2018. godinu.
Vlada FBiH je donijela Odluku o izdvajanju 150.000 KM namijenjenih finansiranju troškova izgradnje Centra za autizam u Tuzli. Kako ova sredstva nisu planirana u Budžetu FBiH za 2018. godinu, izdvojena su s pozicije tekuće rezerve Vlade FBiH.
Vlada FBiH danas je izmijenila i dopunila Odluku o listi lijekova Federalnog fonda solidarnosti.
Na ovaj način su na Listu ubačena dva citostatika, i to za liječenje različitih vrsta hematoloških tumora i za upotrebu kod leukemije/MPS.
Federalna vlada je usvojila Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava na ime poticaja za veterinarstvo za 2018. godinu, u iznosu od 2.400.000 KM, a sredstva će biti realizirana u zavisnosti od ostvarenih prihoda u Budžetu FBiH.

Prihvaćena inicijativa firme Leger iz Posušja

Preduzeće Leger d.o.o. Posušje obavijestilo je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da je počelo probnu proizvodnju uglja na površinskom kopu Zlauše – Martin – Majdankići i da je za 2018. godinu planirana proizvodnja 800.000 tona uglja i oko 3.400.000 m3 otkrivke. Stoga je Vlada FBiH danas odlučila da Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje predloži izmjenu Odluke za oslobađanje rudnika u FBiH od plaćanja putarine na dizel-gorivo za 2018. godinu, po kojoj bi Lageru, umjesto 29.670.464 litara, bila odobrena količina od 33.170.464 litara ovog goriva.