Izvoz brzorastućih kompanija u BiH blizu dvije milijarde KM

U Kantonu Sarajevo najviše je brzorastućih kompanija (255), slijedi Banjalučka regija (214) te Tuzlanski kanton (161)

0
1193
Brzorastuće kompanije učestvuju sa 19 posto ukupnog bh. izvoza

Brzorastuće kompanije jedan su od važnijih faktora koji ima utjecaj na zapošljavanje i ekonomski rast, a takvi privredni subjekti zaslužuju priznanje i poštovanje šire društvene zajednice, zbog čega je projekt Poslovnih novina i LRC-a posvećen baš njima, a baziran je na osnovu relevantnih i zvaničnih podataka.
Koliko su brzorastuće kompanije važne i za bh. privredu dovoljno govore podaci o njihovom izvozu. BiH je u 2017. godini ostvarila izvoz u vrijednosti od preko 10 milijardi KM, a 1.216 brzorastućih kompanija učestvovalo je u tom izvozu u iznosu od 1.915.150.396 KM, što je 19 posto ukupnog bh. izvoza. Riječ je o značajnom porastu ukupnog izvoza brzorastućih kompanija od 38 posto u odnosu na godinu ranije.
U Kantonu Sarajevo najviše je brzorastućih kompanija (255), a one su u 2017. ukupno ostvarile 1.934.796.444 KM prihoda. Po broju brzorastućih kompanija slijedi Banjalučka regija (214), a ove kompanije ostvarile su 1.939.496.371 KM prihoda. Sa 161 brzorastućom kompanijom Tuzlanski kanton je na trećem mjestu, uz ostvareni prihod od 1.882.849.688 KM. U Zeničko-dobojskom kantonu posluju 144 brzorastuće kompanije i one su ostvarile 859.899.466 KM prihoda u pomenutom periodu, dok je u Hercegovačko-neretvanskom kantonu 81 brzorastuća kompanija uprihodovala 1.088.556.013 KM.
Top 10 izvoznika kada su u pitanju brzorastuće kompanije dolazi iz deset različitih gradova, a interesantno je da većina njih sjedište ima u manjim sredinama. Ovih deset kompanija su u 2017. ostvarili izvoz u iznosu od 476.253.042 KM. Najveći izvoznici u našoj državi među brzorastućim kompanijama su: SISTEM ECOLOGICA d.o.o. Srbac (96.073.603 KM), MIVIKO d.o.o. Posušje (65.720.342 KM), FRIMECO d.o.o. Sarajevo (53.982.192 KM), ALMA-RAS d.o.o Olovo (44.772.038 KM), ALFE-MI d.o.o Živinice (42.857.752 KM), SCAI-ADAPTER d.o.o. Brod (38.743.152 KM), TO SPORTEK d.o.o. Kotor Varoš (36.607.558 KM), FEN d.o.o Lukavac (35.699.995 KM), UNIS GINEX d.d. Goražde (31.652.841 KM) i PIRNAR d.o.o. Bosanski Petrovac (30.143.569 KM).