Izvoznici traže pojednostavljenje carinske procedure

Izvozne kompanije smatraju da bi primjena nove odluke od 1. augusta imala negativne posljedice na njihovo poslovanje, te da bi eriod carinjena bio smanjen sa 24 sata na 10 sati dnevno što bi za posljedicu imalo smanjenje izvoza za 25 posto na godišnjem nivou

0
306
Ministar Zukić razgovarao s članovima Udruženja poslodavaca FBiH o rješenju problema s kojim se suočavaju izvoznici

Federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Amir Zukić danas je u Sarajevu, na inicijativu Udruženja poslodavaca FBiH, održao sastanak s direktorom ovog udruženja Mladenom Pandurovićem i predstavnicima kompanija, članicama Udruženja i velikim izvoznicima proizvoda u FBiH.
Razgovarano je o primjeni novog Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini koji stupa na snagu 1. augusta ove godine, te Odluci Vijeća ministara BiH o provođenju Zakona o carinskoj politici. Predstavnici kompanija su istakli da je navedenom odlukom u značajnoj mjeri promijenjen pojednostavljeni postupak carinjenja u odnosu na dosadašnji, a što ovim kompanijama, koji su veliki izvoznici, znatno otežava i usporava vanjskotrgovinsku razmjenu, s obzirom da ponuđene alternative ne obezbjeđuju dovoljno efikasnu proceduru izvoza roba.
Također, naglasili su da bi primjena ove odluke imala negativne posljedice na poslovanje ovih kompanija. Između ostalog, istakli su, da bi period carinjena bio smanjen sa 24 sata na 10 sati dnevno, što bi prema procjenama za posljedicu imalo smanjenje izvoza za 25 posto na godišnjem nivou, te nemogućnost ispunjavanja postojećih ugovora, a što bi rezultiralo finansijskim gubicima po ove kompanije, a u konačnici i negativno utjecalo na cjelokupnu privredu. O ovome problemu obratili su se i nadležnim institucijama na državnom nivou.
Na sastanku je istaknuta nužnost iznalaženja rješenja za probleme s kojima se suočavaju ove kompanije. Naglašena je potreba da se Odluka o provođenju Zakona o carinskoj politici u BiH uskladi s novim Zakonom o carinskoj politici u BiH, na način koji će omogućiti pojednostavljenu carinsku proceduru.
Učesnici sastanka su opredjeljeni da se zadrži pojednostavljeni postupak carinjenja po fakturi, koji se trenutno primjenjuje, a što nije u suprotnosti s novim zakonom, kao i da se Uputstvo o lokalnom izvoznom carinjenju uskladi s pozitivnim rješenjima iz susjednih zemalja i Evropske unije.
Zaključeno je da će Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta uputiti pismo sa inicijativom Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Ministarstvu finansija i trezora BiH da u skladu sa svojim nadležnostima predlože Vijeću ministara BiH izmjenu i dopunu Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici BiH kojim bi se otklonili konstatovani problemi u odvijanju postupaka izvoza i carinjenja.
Na današnjem sastanku učestvovali su predstavnici kompanija ArcelorMittal Zenica, Sisecam soda Lukavac, Solana Tuzla, Širbegović inženjering Gračanica, IGM Visoko, te Lukavac cement i Tvornica cementa Kakanj.